78% wierzących Polek chce, aby w przypadku uszkodzenia płodu kobieta mogła usunąć ciążę. Dane z raportu „Matka Polka” domu mediowego MediaHub pokazują, że Polki sprzeciwiają się obecności klauzuli sumienia, która pozwala lekarzom przekładać́ ich prywatne poglądy nad zdrowie i życie pacjentki. Aż 66% matek uważa, że kobieta powinna mieć pełną wolność w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka lub usunięciu ciąży i to bez względu na okoliczności.

“MATKA POLKA OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO MACIERZYŃSTWA WEDŁUG KOBIET” to najnowszy raport stworzony przez MediaHub, który analizuje podejścia do związków, wychowania dzieci i życia, wskazuje na wybory konsumenckie i światopoglądowe.  Badanie zostało przeprowadzone w okresie: 6-12 września 2021 roku wśród 1 691 KOBIET, w tym 1 088 matek. Grupy kobiet były różnicowane pod względem wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Aborcja: Polki chcą do niej dostępu

Reprezentatywnej grupie Polek, będących matkami zadano pytanie czy kobiety powinny mieć prawo podjęcia decyzji o aborcji w przypadku uszkodzenia płodu. Za możliwością usunięcia ciąży w szczególnym przypadku opowiada się 80% Polek, przeciwnych jest zaledwie 8% badanych. Aż 66% matek w Polsce uważa, że kobieta powinna mieć bez względu na okoliczności pełną wolność w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka lub usunięciu ciąży. Siedem na dziesięć matek w wieku 25-34, a więc wieku, w którym Polki najczęściej decydują się na dziecko, opowiada się za opcją prochoice, czyli prawem do legalnej aborcji bez względu na okoliczności.

Trzy czwarte matek za prawem do terminacji uszkodzonego płodu i aborcją bez względu na okoliczności

Najwyższe poparcie dla prawa do aborcji w krytycznej sytuacji występuje wśród matek z małych miasteczek i wsi, za takim rozwiązaniem jest 87% ankietowanych z ośrodków poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Natomiast co piąta ankietowana z tej grupy nie ma zdania co do wolnego wyboru zwanego „aborcją na życzenie”. Ponad 80% poparcia dla aborcji uszkodzonego płodu utrzymuje się w dwóch pozostałych grupach matek mieszkających w średnich i dużych miastach, spada dopiero w grupie mam z największych ośrodków, czyli miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców i wynosi 76%. Te same trzy grupy miejskie opowiadają się za zalegalizowaniem aborcji na życzenie, przy czym wyniki poparcia dla prawa do podjęcia decyzji o aborcji oscylują od 69%-76%.

Aborcja z zaświadczeniem od psychiatry. Dramatyczna sytuacja Polek: „To nie jest żadna furtka”

Niezależnie od statusu finansowego i wykształcenia Polki chcą same wybierać czy urodzą kolejne dziecko czy nie

Bez względu na to, czy miesięczny dochód wynosi 1000 złotych czy powyżej 7500 złotych ponad 70% matek uważa, że kobieta z wadliwym płodem powinna móc podjąć decyzję o terminach ciąży. Najwyższe poparcie dla wolnej woli kobiety jest wśród matek z dochodem miesięcznym w przedziale 4001-5000 złotych netto. 61% Matek Polek z dochodami powyżej 7500 złotych netto chce prawa do decydowania o macierzyństwie, ale nie jest to najwyższy wynik, bo prochoice jest aż 78% respondentek z dochodami na poziomie 4001-5000 złotych netto miesięcznie. Dla porównania w grupie najmniej zamożnych za dostępnością aborcji bez obostrzeń jest 73% matek z dochodami poniżej 1000 złotych na rękę.

Stosunkowo najmniejsze, choć nadal wysokie, bo 75% poparcie do prawa do aborcji w przypadku wad płodu jest wśród matek z najniższym wykształceniem podstawowym i zawodowym, u matek z wykształceniem średnim i policealnym i wyższym wynosi aż 80%. Aż co czwarta matka z wykształceniem podstawowym lub zawodowym nie ma zdania co do tego, czy aborcja powinna być dostępna bez względu na okoliczności czy nie. Choć i w tej grupie za prochoice jest aż 66% ankietowanych.

Wierzące i niewierzące, Polki chcą prawa do decydowania o własnym ciele

Dziewięć na dziesięć matek, które określają siebie jako niewierzące lub wierzące i niepraktykujące popiera wolność decyzji o aborcji, jeśli płód jest uszkodzony. Co ciekawe, także mamy wierzące i praktykujące są zdecydowanie za terminacją ciąży – jest to aż 78%, w tym 49% religijnych respondentek udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam na prawne dopuszczenie aborcji w sytuacji, gdy płód jest uszkodzony”. Blisko połowa Matek Polek (48%), które są aktywnie praktykujące popiera wolność decydowania o własnym ciele i mówi tak możliwości terminacji ciąży nawet wtedy, gdy jest ona prawidłowa.

Najwięcej przeciwniczek aborcji wśród matek mieszkających samotnie, bez partnera, rodziny i dzieci

Co piąta matka, która mieszka bez dzieci i rodziny jest przeciwna dopuszczeniu aborcji w przypadku uszkodzenia płodu – to najwyższy wynik negatywny wśród respondentek badania. Osiem na dziesięć kobiet mieszkających z partnerem lub mężem opowiedziała się za prawem do aborcji, podobnie te matki, które mieszkają tylko z dziećmi, i matki mieszkające ze swoimi rodzicami lub teściami.

Im więcej dzieci, tym mniejsze poparcie dla usunięcia uszkodzonego płodu. Choć większość jest za daniem kobiecie wyboru

Raport pokazuje korelację między liczbą dzieci a poparciem dla usunięcia uszkodzonego płodu. Aborcję w tej sytuacji popiera 82% matek z jednym dzieckiem, 80% matek z dwojgiem dzieci, 78% matek z trójką dzieci i 68% matek z więcej niż trojgiem dzieci.

Polki czują, że ich prawa są łamane

Trzy czwarte mam uważa, że sytuacja kobiet w Polsce wciąż wymaga poprawy. Jest to opinia większości matek niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, statusu związku czy wiary. Prawie 30% czuję, że istnieje potrzeba walki o swoje prawa. Kobiety nie mają poczucia, jakby raz wywalczone prawo było im dane na zawsze. 46% z nich uważa, że istnieją elementy wymagające poprawy.

Została okrzyknięta najbardziej pożądaną trenerką fitness. Wiele kobiet chciałoby mieć jej figurę

Mat.prasowy