Naczelna Izba Lekarska wystosowała oświadczenie, w którym pisze, że wolność obywatelska kobiet została wstrzymana, a powodem tego jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

W oświadczeniu wystosowanym 27 października 2020 roku czytamy:

W opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotychczasowy „kompromis” w sprawie możliwości przerwania ciąży dawał kobietom fundamentalne prawo do decyzji w tak trudnej i indywidualnej sytuacji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Wolnością obywatelską jest możliwość podejmowania decyzji, której po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego kobiety zostaną pozbawione.

Naczelna Izba Lekarska – oświadczenie ws. wyroku TK

Orzeczenie TK w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce spowodowało sprzeciw społeczny. Kobiety, mężczyźni, osoby starsze i młodzież protestuje na ulicach miast oraz w mniejszych miejscowościach. Głosy wsparcia słychać również zza granicy. Decyzja TK stanowi naruszenie prawa człowieka, na co nie zgadza się także Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej.

Należy też podkreślić, że wszelkie działania medyczne powinny opierać się o najnowszą wiedzę medyczną i odkrycia cywilizacyjne. Po wykonanym badaniu prenatalnym lekarz ma obowiązek przedstawić pełną obiektywną informację medyczną o wyniku badania. Mając na względzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego trzeba zwrócić uwagę, że istnieje groźba poniesienia odpowiedzialności karnej przez lekarza w sytuacji poinformowania pacjentki o możliwości przerwania ciąży w innych krajach Unii Europejskiej. Kobiety mają prawo do pełnej informacji, a próby ograniczenia dostępu do niej są – według Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – nieakceptowalne. 

W dalszej części oświadczenia czytamy o tym, że Prezydium uważa za nieodpowiedzialne podejmowanie rozstrzygnięć w tak kontrowersyjnej sprawie, która wielokrotnie budziła emocje wśród obywateli, w okresie pandemii.

Mając na uwadze napiętą sytuację, jaka powstała po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wzywa środowiska polityczne do pilnego rozpoczęcia współpracy parlamentarnej oraz dialogu ze społeczeństwem celem wypracowania rozwiązań, które pozwolą – tym razem w trybie prac legislacyjnych – unormować tę kwestię.

Treść całego oświadczenia można przeczytać tutaj.

Warto przypomnieć także, że ograniczenie dostępu do aborcji nie rozwiązuje problemu, a jedynie sprawia, że aborcja jest mniej bezpieczna. Zakazanie przerywania ciąży nie zmniejszy liczby wykonywanych zabiegów, a jedynie zmusi kobiety do podróżowania do innych państw, gdzie aborcja jest legalna.

Spowoduje to także zepchniecie aborcji do podziemia i sprawi, że zabieg będzie niebezpieczny dla zdrowia i życia kobiety.