Nowoczesny sprzęt medyczny, taki jak lampy Bioptron, pozwalają korzystać z pozytywnego wpływu różnokolorowego światła na nasze samopoczucie.

Kolor jako wiązka światła

Słońce, jak i każde inne źródło promieniowania, emituje fale o różnych częstotliwościach. Część z nich jest przez nas postrzegana za pomocą narządu wzroku – częstotliwości te da się rozdzielić. Zjawisko to nazywa się refrakcją. Światło przechodzące przez pryzmat wykonany z kryształu, ulega „podzieleniu” (refrakcji) na siedem podstawowych kolorów spektrum. Każda z tych barw ma swoją częstotliwość. Każdy z rozdzielonych kolorów, jeśli ponownie zostanie przepuszczony przez pryzmat, tworzy wiązkę światła białego – zjawisko to znane jest od XVII wieku, a pierwszy raz zostało opisane przez Izaaka Newtona.

Co to jest koloroterapia?

Skoro już wiemy, czym jest kolor, możemy przejść do wyjaśnienia, czym jest koloroterapia. Już w starożytności zauważono, że ekspozycja na konkretne barwy przynosi zmiany nastrojów, a także wpływa na nasze ogólne zdrowie. W końcu homeostaza, czyli stan równowagi organizmu, ma miejsce jedynie wtedy, gdy nasze fizyczne, mentalne i duchowe potrzeby są w pełni zaspokojone.

I tak odkryto, że działając umiejętnie konkretnymi barwami, możemy doświadczać zmian nastrojów, wprowadzać się w najbardziej pożądany stan. Wiedza ta jest powszechnie wykorzystywana do dzisiaj w urządzaniu mieszkań, dobieraniu strojów, fryzjerstwie i kosmetyce, jak również w medycynie. Koloroterapia to bezpieczny sposób bazujący na terapii spolaryzowanym światłem kolorowym, którego fale elektromagnetyczne oscylują jedynie w płaszczyznach równoległych, dzięki czemu światło zyskuje możliwość penetracji.

Czy koloroterapia działa i jest bezpieczna?

Ze­staw do te­ra­pii świa­tłem Bioptron jest w peł­ni bez­piecz­ny i de­li­kat­nie od­dzia­łu­je na or­ga­nizm, przy czym je­go sku­tecz­ność zo­sta­ła po­twier­dzo­na ba­da­nia­mi prze­pro­wa­dzo­ny­mi przez mar­kę.”

Decydując się na zakup lampy Bioptron i zestawu soczewek do koloroterapii wchodzimy w posiadanie urządzenia medycznego emitującego światło oraz 7 kolorowych filtrów, które zostały opracowane w oparciu o bioinformacje.

  • Czerwony filtr – pobudza energię, zwiększa reakcję, może pomagać podnosić ciśnienie i zwiększać ukrwienie
  • Zielony filtr – uspokaja, wycisza, koi i zwalcza stres, redukując wydzielanie kortyzolu
  • Pomarańczowy filtr – zwiększa wydzielanie serotoniny i dopaminy, aktywizuje umysł
  • Niebieski filtr – stymuluje wydzielanie melatoniny, koi i usypia, zwiększa skupienie na własnych potrzebach, ułatwia medytację
  • Indigo filtr – inspiruje, zwiększa kreatywność, mobilizuje organizm
  • Fioletowy filtr – wspomaga rehabilitację, redukuje dolegliwości bólowe
  • Żółty filtr – poprawia ogólne samopoczucie i samoocenę, zwiększa koncentrację.

Dla kogo przeznaczona jest koloroterapia?

Koloroterapia, czyli inaczej chromoterapia, przeznaczona jest dla wszystkich osób otwartych na niestandardowe i nieinwazyjne metody leczenia, bazujące na tradycyjnej i nowoczesnej wiedzy medycznej. Na stosowaniu koloroterapii mogą skorzystać wszyscy – zarówno dzieci, jak i dorośli. Lista przeciwwskazań do stosowania urządzenia Bioptron i koloroterapii jest bardzo ograniczona.

Naświetlanie prowadzone zgodnie z instrukcją może być przeprowadzane każdego dnia i niemal w ogóle nie jest związane z ewentualnymi skutkami ubocznymi. Zalicza się do nich nadmierne pobudzenie lub nadmierną senność, jeśli ekspozycja kolorystyczna nie będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

Koloroterapia może być wsparciem dla aktualnie prowadzonej terapii dowolnego typu: przeciwbólowej, regeneracyjnej, fizjoterapeutycznej, psychiatrycznej i kardiologicznej. Wykorzystywana jest także w celach profilaktycznych. Ze względu na fakt, że stosowanie urządzenia Bioptron jest intuicyjne i nie wymaga przeszkolenia medycznego, wykorzystanie koloroterapii dostępne jest dla każdego.

 

Materiał partnera