W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pandemii koronawirusa, od 16 kwietnia 2020 roku obowiązuje w Polce nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach ogólnodostępnych.

Takie działanie, ma pomóc w zwalczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. W szczególności wśród osób, które mogą przechodzić go bezobjawowo. Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące osób oraz sytuacji, kiedy zasłanianie ust i nosa nie jest wymagane.

„Solidarność, zwracanie uwagi na sytuację innych osób, okazywanie im pomocy” – Apel Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w obliczu pandemii koronawirusa

Kiedy nie trzeba nosić maseczki ochronnej

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie rządowej, istnieją pewne sytuacje, podczas których zasłanianie nosa i ust nie jest obowiązkowe. Oto one:

Nie masz obowiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że obsługujesz klientów zewnętrznych.

Podano także inne przykłady, które dotyczą codziennych czynności:

Jeśli podróżujemy sami lub z bliskimi, z którymi mieszkamy lub z dzieckiem do 4 lat – nie ma obowiązku zasłaniania twarzy. Jeśli jednak jedziemy z pasażerami obcymi, tzn. z takimi, z którymi nie mieszkamy – musimy zasłonić usta i nos.

Rolnicy wykonujący prace gospodarskie nie muszą zasłaniać twarzy.

Nie ma obowiązku zakrywania twarzy w miejscu pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dana osoba ma kontakt z kimś z zewnątrz – klientem, interesantem itp. Dlatego osoba obsługująca obywateli przy okienku musi mieć zakrytą twarz, a ta pracująca na zapleczu już nie.

Jeżeli przebywamy na terenie prywatnym, a więc na tarasie, czy w ogrodzie, nie musimy zasłaniać twarzy.

Kogo nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa

Na stronie rządowej podano także kogo nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa:

Zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy. Wprowadzamy jednak kilka wyjątków. Wśród nich znajdują się:

dzieci do 4 lat,

osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,

osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,

pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!

kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,

duchowni sprawujący obrzędy religijne,

rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,

żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.