Od pierwszego września kobiety w ciąży uzyskały bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych przez nie leków. Na liście znalazło się sto czternaście najczęściej stosowanych przez nie leków. Ministerstwo Zdrowia opublikowało pierwszą listę!

Kobiety w ciąży otrzymają dodatkową ulgę

Powrót do formy po ciąży. Małgosia Rozenek-Majdan chwali się figurą podczas wypadu na wrotki

Lista stu czternastu leków, do których kobiety w ciąży dostały dostęp, nie jest wersją ostateczną. Resort zapowiedział, że będzie ona z czasem uzupełniana o kolejne pozycje. Znalazły się na niej leki najczęściej stosowane przez ciężarne kobiety. Na liście znalazły się między innymi: Euthyrox w różnych dawkach, Letrox, Metocard oraz Luteina. Aby zapoznać się z pełną listą leków, zajrzyj na oficjalną stronę rządową pacjent.gov.pl.

Jak skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z bezpłatnych leków, musisz mieć na nie wystawione receptę. Leki refundowane zostają oznaczone jako leki „C”. Receptę może wystawić lekarz lub położna posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inny lekarz, ale tylko na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, którzy stwierdzili ciążę. Darmowe leki z listy należą się od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcje odbywania specjalizacji w tym kierunku lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, a także położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej. Z ulg mogą skorzystać kobiety w ciąży do piętnastu dni po planowanej dacie porodu.

Gigi Hadid szczerze o tym, jak ciąża wpływa na jej wygląd

Co sądzicie o opublikowanej liście darmowych leków? Jakie pozycje powinny się na niej znaleźć?