Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas pandemii koronawirusa od 16 kwietnia został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych. Niestety wraz z rozporządzeniem na ulicach zaczęło pojawiać się coraz więcej zanieczyszczeń.

Chusteczki, rękawiczki i jednorazowe maski zaczynają zaśmiecać ulice miast. Niedawno swój apel w tej sprawie wystosował Marcin Dorociński. Aktor zwrócił uwagę na to, by podczas trwającej pandemii koronawirusa nie zapominać o ochronie środowiska.

Ochronna maseczka, którą może zrobić każdy. Zszywacz zamiast maszyny do szycia

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami o to, w jaki sposób przechowywać i wyrzucać zużyte materiały higieniczne, Główny Inspektorat Sanitary wraz z Ministrem Klimatu opublikowali wytyczne w sprawie postepowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem.

Gdzie wyrzucać zużyte maseczki ochronne i rękawiczki?

W oficjalnym dokumencie czytamy:

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Koronawirus. Jak uszyć maseczkę ochronną. Mamy znakomity tutorial!

W dokumencie znalazły się także wytyczne dotyczące osób przebywających w izolacji.

przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru, wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od jego zamknięcia,

w miarę możliwości worek należy spryskiwać preparatem wirusobójczym,

worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać,

po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa,

osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz  dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka,

przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.