Kobietolożka Katarzyna Pawlikowska wraz z agencją marketingową Garden of Words i firmą badawczą SW Research przeprowadziła duże, przekrojowe badanie dotyczące postaw i wyborów Polek i Polaków w ostatnim roku. Między innymi zapytaliśmy kobiety w wieku 18-44 lata o to, dlaczego tak mało Polek decyduje się na posiadanie dzieci i założenie rodziny oraz co jest dla nich ważne oprócz macierzyństwa.

Na pytanie, czy Polska jest dobrym krajem do tego, żeby zakładać rodzinę/być matką/mieć dzieci aż 55% wszystkich badanych kobiet (52% matek) odpowiedziało „NIE”. Jako główne czynniki takiego stanu rzeczy kobiety wskazują przede wszystkim: brak faktycznego wsparcia systemowego dla rodziny i dostępu do niezbędnych usług oraz ograniczanie podstawowych wolności obywatelskich w Polsce. 22% Polek, które uważają, że Polska nie jest dobrym krajem do macierzyństwa, jako przyczynę podaje też brak tolerancji w naszym kraju. Martwimy się o to, czy dziecko dorastając, będzie mogło w pełni wyrazić siebie i czy zyska akceptację jako człowiek.

Uroki macierzyństwa? Krupińska pokazała, że nie jest pięknie

Wśród przyczyn tego, dlaczego Polki coraz rzadziej decydują się, by mieć dzieci, kobiety wskazują na to, że Polek nie stać na dziecko, ponieważ za mało zarabiają (49% ogółu i 46% matek) oraz że nie chcą rezygnować z pracy, bo boją się, że nie będą miały gdzie wrócić. Uwagę zwraca fakt, że taką opinię wyraża niemal co druga mama (43% ogółu badanych i 44% matek biorących udział w badaniu). Dodatkowo wpływa na to obecna sytuacja, czyli wysoka inflacja, wzrost stopy procentowej i kosztów kredytu, a przy tym brak odpowiedniego wsparcia dla rodzin.

Na pytanie o to, co oprócz bycia matką dla Polek jest ważne, aż 62% kobiet wskazało, że utrzymanie niezależności finansowej oraz rozwój zawodowy i dostęp do dobrej pracy (62%). Te dwa aspekty życia są wskazywane niezależnie od tego, czy kobieta ma dzieci, czy nie (61% matki, 65% nie matki).  Trzecią w kolejności wskazań wartością są zainteresowania
i rozwój osobisty (55%).

Wysoko również pojawia się argument (42% kobiet), że kobiety nie mają dostępu do legalnej aborcji w przypadku wykrycia ciężkich wad płodu. Polki często boją się, że ich dziecko będzie niepełnosprawne (blisko 40% badanych kobiet), a w naszym kraju niestety nie ma skutecznych rozwiązań wspierających rodziny dzieci z niepełnosprawnościami.

Wynika to niestety z dominującego światopoglądu i przymusowej zależności Państwa od Kościoła, chociaż zaledwie 7% Polek uważa kościół za autorytet, natomiast aż 81% (w 2018 roku było to 77%) uważa, że państwo powinno być niezależne od jakiegokolwiek kościoła wyznaniowego.

Podczas badania zapytaliśmy również Polki o to, czym rząd powinien się zająć w pierwszej kolejności i wyłoniliśmy 7 najważniejszych dla nich obszarów:

  1. Zdrowie (system publicznej ochrony zdrowia) – 48%
  2. Ograniczenie inflacji – 34%
  3. Gospodarka (więcej miejsc pracy, wyższe zarobki itd.) – 28%
  4. Przywrócenie praworządności, państwa prawa – 28%
  5. Zatrzymanie wzrostu podatków – 25%
  6. Ochrona środowiska, ekologia – 17%
  7. Edukacja (szkoły, przedszkola itd.) – 17%

„Polki są już zmęczone wpływem polityki i religii na ich życie osobiste i na życie ich rodzin. Są też coraz bardziej świadome swoich praw i oczekują świeckiego państwa dbającego o rozwój gospodarczy i respektującego prawa obywatelskie. Matki w Polsce zwracają częściej uwagę na luki systemowe i brak dostępu do niezbędnych usług. Natomiast nie matki posiadają więcej argumentów za byciem nie matką oraz koncentrują się przede wszystkim na opresyjnym światopoglądzie i dominujących tradycyjnych wartościach”.

Mat.prasowy

Polka znów została królową piękności. Zdobyła koronę Miss Irlandii Północnej