Pandemia koronawirusa to dla wszystkich nieoczekiwana sytuacja. W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem wiele zmian wprowadzonych w szybkim tempie może wywoływać uczucie przytłoczenia. Zamkniecie restauracji, kin, teatrów, galerii handlowych oraz ograniczenia w przemieszczaniu się to środki, które mają pomóc w szybszym rozwiązaniu kryzysu.

Ze względu na powagę sytuacji Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii opublikowali apel, w którym radzą jak przetrwać trudny czas:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii apelują.

Ponieważ zagrożenie zakażeniem i jego skutkami dotyka w różnym stopniu nas wszystkich – solidarność, zwracanie uwagi na sytuację innych osób, okazywanie im pomocy, a także wzajemne zrozumienie i udzielanie sobie wsparcia powinny wypływać z wspólnoty tego doświadczenia. Pamiętajmy, że każdego z nas, w różnym stopniu i na różne sposoby dotyka sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

W oficjalnym dokumencie zamieszczonym na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego czytamy także o zrozumieniu i wsparciu dla osób zakażonych. A także o tym, by w obliczu trudnej sytuacji korzystać z wiarygodnych źródeł wiedzy na temat aktualnego stanu zagrożenia:

Wobec osób zakażonych i chorych powinniśmy ( z poszanowaniem wszelkich zasad wynikających z dążenia do nie rozprzestrzeniania się wirusa), zachowywać tą samą postawę zrozumienia i wsparcia. Pamiętajmy, że osoby te doświadczają nie tylko skutków choroby, ale także emocjonalnych i osobistych skutków jej wystąpienia

Poszukując informacji na temat pandemii wirusa COVID-19 powinniśmy korzystać z wiarygodnych źródeł. Szerzenie informacji niepotwierdzonych, wyolbrzymionych poza granice rozsądku nie służy nikomu.

 

W dalszej części wystosowanego apelu czytamy o poczuciu lęku, który często towarzyszy trudnym społecznie sytuacjom. PTP prosi o zrozumienie i możliwe wsparcie dla tych osób, które odczuwają silne poczucie lęku:

Jako profesjonaliści zdrowia psychicznego rozumiemy wystąpienie lęku u wielu osób, znamy mechanizmy jego pojawienia się i rozprzestrzeniania. Lęk także może przenosić się z osoby na osobę analogicznie jak wirus. Wiemy także, że odczuwany lęk może pozostać pod kontrolą lub wymykać się racjonalnej kontroli. W związku z tym apelujemy o podjęcie wszelkich działań zapobiegających zarówno rozprzestrzenianiu się wirusa COVID jak i wszelkich działań zapobiegjących rozpowszechnianiu się niekontrolowanych lęków negatywnie wpływających na nas wszystkich.

Osoby doświadczające na co dzień problemów dotyczących zdrowia psychicznego mogą być w obecnym czasie szczególnie podatne na nasilenie się odczuwanych problemów, a zwłaszcza lęku. Mogą one wymagać specjalistycznej pomocy, natomiast postawa otoczenia wobec tych osób powinna zapewniać im poczucie bezpieczeństwa, dostępności wsparcia emocjonalnego i prowadzić do zmniejszenia odczuwania negatywnych emocji.

Pełną treść apelu można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.