Sztuką jest stworzyć zapach dla kobiety, który w pełni będzie odpowiadał jej osobowości i charakterowi. Nuty zapachowe które w perfumie DKNY STORIES możemy wyczuć są stworzone specjalnie dla mnie. Piękny zapach, piękny kolor oraz buteleczka która pięknie prezentuje się na każdej półce. Jeśli ktoś kiedykolwiek będzie szukał swojego zapachu perfum to polecam właśnie ten.

Au­to­rem po­wyż­szej re­cen­zji jest @Adzia91

Podziel się z nami opinią i dodaj recenzję kosmetyczną. Zobacz, jak to zrobić!

Za­­chę­­ca­­my do pu­­bli­­ka­­cji au­­to­r­skich re­­ce­n­zji. Mo­­że­­cie zro­­bić to dro­­gą ma­­i­lo­­wą, prze­­sy­­ła­­jąc opi­­nie na ad­­res ze­­be­r­ka­­@ze­­be­r­ka.pl lub na In­sta­­gra­­mie– wy­­sta­r­czy, że opu­­bli­­ku­­je­­cie zdję­­cie z re­­ce­n­zją i do­­da­­cie ha­sz­tag ze­­be­r­kapl lub ozna­czy­cie nas na zdję­ciu (@ze­ber­ka.pl).