Doświadczenia blisko 23 tys. uczestników badania wskazują, że w ostatnich latach załamał się stabilny dotychczas trend wzrostu akceptacji i poprawy sytuacji osób LGBT+ w Polsce.

Jak księżna Diana stała się ikoną LGBTQ+?

Pogarsza się sytuacja życiowa osób LGBT+ w Polsce. “Niszczący skutek nagonki prawicowych polityków”

W Polsce społeczność tęczowa liczy około dwóch milionów osób, z czego największą grupę stanowią biseksualne kobiety (27,4 proc.), geje (23,8 proc.) i osoby transpłciowe (23,6 proc.). Z wyników badania pt. “Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce w latach 2019-2020″ wyłania się fatalny obraz realiów i perspektyw osób nieheteronormatywnych. Tegoroczny raport był szóstą edycją badania. Zdecydowana większość ankietowanych to osoby w wieku 18-25 lat.

– W ciągu raptem kilku lat nastąpił bardzo wyraźny odwrót od korzystnych wcześniej trendów wywołany trwającą agresywną propagandą homo- i transfobiczną. Obserwowane zmiany to niszczący skutek nagonki narzuconej w ostatnich kampaniach wyborczych przez prawicowych polityków, radykalne organizacje fundamentalistyczne i osoby duchowne. Obecna fatalna atmosfera szczególnie dotkliwie wpływa na najmłodszą część społeczności LGBT+, która powszechnie nie może liczyć na akceptację tożsamości czy orientacji – ani w rodzinie, ani na uczelni, ani w miejscu pracy. W efekcie coraz częściej doświadczamy depresji, przemocy i wykluczenia, co znacząco utrudnia funkcjonowanie w szkole, pracy, czy w rodzinie. Wnioski z naszego badania dopełniają obraz katastrofalnego regresu, jaki dokonał się w polskim społeczeństwie pod wpływem sterowanej przez władze kampanii nienawiści wobec osób LGBT+ – przyznała Mirosława Makuchowska, wicedyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii.

Kampania nienawiści. Coraz więcej przypadków depresji, 12% osób LGBT+ w Polsce chce wyjechać z kraju

Nie ma co ukrywać, narracja polskich polityków z obozu prawicy nie poprawiła sytuacji osób LGBT+ w Polsce. Według badań tęczowa społeczność regularnie spotyka się w kraju z przejawami nienawiści, nawet w gronie… rodzinnym. 10 proc. osób, które dokonały coming outu zostało… wyrzuconych z domu. Z kolei 20 proc. uciekło z miejsca zamieszkania.

Wyniki raportu przedstawiają, że o ponad połowę wzrosła liczba osób LGBT+ deklarujących poważne objawy depresji. Obecnie problem dotyczy już prawie co drugiego z respondentów (44 proc.), podczas gdy w 2017 roku wskaźnik ten wynosił 28 proc. Jednocześnie ponad połowa (55 proc.) ankietowanych deklarowała, że zdarza im się mieć myśli samobójcze (wzrost z 45 proc. w 2017 roku oraz 38 proc. w 2012 r.). Szczególnie wyraźnie widać to wśród osób zamieszkujących powiaty ogłoszone przez władze samorządowe “strefami wolnymi od LGBT”.

Alarmujący jest też problem dotyczący migracji osób LGBT+ w Polsce. Większość wybiera duże miasta, gdzie można czuć się bardziej swobodnie. Jednak stale rośnie liczba respondentów, którzy rozważają emigrację. Wyprowadzkę z Polski bierze pod uwagę już 12 proc. osób LGBT+ (około 140 tys.), a co trzecia jako powód podaje doświadczenie dyskryminacji w bliskim otoczeniu.