4 maja nastąpił kolejny etap odmrożenia gospodarki i zniesienia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostały centra handlowe, hotele wznawiają swoją działalność, a sklepy budowlane będą czynne w weekendy. Oprócz tego, osoby chore będą mogły znów uczęszczać na rehabilitacje. Również biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo upublicznione – nastąpi to po konsultacji z sanepidem.

Gdzie wyrzucać zużyte rękawiczki i maseczki ochronne? Główny Inspektorat Sanitarny wydał oświadczenie

W związku z luzowaniem obostrzeń, wiele osób będzie chciało ponownie odwiedzić centra handlowe. Jak przygotować się do tej wizyty? Na oficjalnej stronie rządowej czytamy:

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Otwarte galerie handlowe – jak przygotować się na wejście do sklepów

Oznacza to, że podczas zakupów w galerii handlowej nadal obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Obok obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz utrzymania odległości społecznej –przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii, znalazły się wytyczne dotyczące ustawienia pojemników z płynem do dezynfekcji oraz rękawiczek ochronnych przy wejściach do sklepów oraz kasach.

Otwarte parki i lasy. Czy komary mogą przenosić koronawirusa? Stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Wśród wytycznych Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania obiektów handlowych znalazł się zapis dotyczący zapewnienia przez właścicieli sklepów następujących środków bezpieczeństwa:

Zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich  wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach.

Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.

Oznacza to, że każdy sklep powinien być wyposażony w niezbędne środki bezpieczeństwa dla swoich klientów.

Wśród wytycznych znalazł się również przepis, który mówi o tym, że każda galeria handlowa musi zapewnić klientom możliwość zakupu maseczek ochronnych.

W każdym centrum handlowym powinien znaleźć się co najmniej jeden punkt ich sprzedaży. Informacje o miejscu zakupy maseczek powinny być odpowiednio oznakowane – punktem, w którym można zakupić asortyment może być sklep, punkt sprzedaży lub automat.