Wybierasz się na posezonowy urlop za granicę? Wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia jest absolutną podstawą, zwłaszcza jeżeli wplanujesz podróż do egzotycznego kraju. Warto pamiętać, że podczas wakacji w jednym z krajów Starego Kontynentu Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) za granicą może nie wystarczyć, ponieważ refunduje jedynie podstawowe świadczenia medyczne. W związku z tym EKUZ powinien być jedynie uzupełnieniem ubezpieczenia turystycznego.

Turcja, Grecja, Tunezja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Chorwacja i Bułgaria – te kierunki cieszą się w tym roku wśród Polaków największą popularnością. Z roku na rok rośnie też zainteresowanie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten potwierdza posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów Unii Europejskiej (w Polsce wnioskować o niego mogą osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ) i upoważnia do korzystania z opieki medycznej w 32 krajach europejskich – nie tylko unijnych, ale również na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Uzyskanie karty nic nie kosztuje, a największą korzyścią płynącą z jej posiadania jest możliwość ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na leczenie w jednym z wymienionych powyżej państw.

Co daje EKUZ?

Dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego masz zagwarantowany dostęp do opieki medycznej w razie nagłej choroby, wypadku czy urazu. Masz prawo do skorzystania z pomocy lekarskiej na preferencyjnych warunkach, ale musisz też dostosować się do zasad z zakresu opieki zdrowotnej panującyej w danym kraju. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że niektóre świadczenia ponoszą całkowitą lub częściową odpłatność.

Przykładowo we Włoszech wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje do 36 euro, w Grecji za każdą zrealizowaną receptę trzeba uiścić opłatę w wysokości 1 euro, a we Francji pacjenci pokrywają 30 % honorarium lekarza. Często płaci się za każdy dzień pobytu w szpitalu, np. w Niemczech 10 euro, a w Austrii od 12 do 20 euro. Wszędzie poszkodowany musi z własnej kieszeni pokryć koszty akcji ratowniczych i transportu medycznego do Polski. Także leczenie stomatologiczne jest na ogół w 100% odpłatne.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bardzo proste. Wystarczy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale lub w delegaturze NFZ:

– osobiście,
– tradycyjną pocztą,
– elektronicznie: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP lub pocztą mailową.

Jeżeli składasz wniosek osobiście, karta zwykle wydawana jest od ręki, jednak w sezonie urlopowym czas oczekiwania na dokument może się wydłużyć do paru dni roboczych z uwagi na bardzo dużą liczbę składanych w tym okresie podań. Jeżeli nie możesz sama zgłosić się po dokument, musisz wystawić upoważnienie wybranej osobie. Dodajmy, że nie jest ono wymagane przy odbiorze karty dla niepełnoletniego dziecka lub współmałżonka. Kartę możesz ponadto otrzymać pocztą, o ile we wniosku zaznaczyłaś pole: „Przesłać pocztą na adres”.

Druki wniosków oraz upoważnień dostępne są na stronie internetowej i w oddziałach NFZ. W przypadku dokumentu dla osoby niewidomej lub niedowidzącej konieczne jest umieszczenie na wniosku informacji, że chodzi o kartę dla takiej osoby – dokument zostanie wydany w alfabecie Braille’a. Dla każdego członka rodziny należy wyrobić oddzielną kartę. Do podania trzeba dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ.

Ile ważna jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma różny okres ważności – w zależności od tego, dla kogo jest wydawana. Od 1 czerwca 2019 r. obowiązują nowe terminy ważności EKUZ. Od tej pory okres ważności karty dla osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą oraz pobierających zasiłek/świadczenia przedemerytalne wynosi 3 lata (wcześniej było to 12 miesięcy).

Emerytom EKUZ wydawana jest na okres do 5. lat, rencistom – na okres do 18. miesięcy, osobom nieubezpieczonym uprawnionym na podstawie przepisów krajowych – na okres do 6. miesięcy, a bezrobotnym zarejestrowanym w urzędach pracy – na okres do 2. miesięcy etc.

Czy EKUZ wystarczy na wakacje za granicą?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest pomocna, jednak pamiętaj, że zapewnia ona jedynie minimalną ochronę na czas podróży. Głównymi jej wadami są:

– ograniczony zasięg terytorialny – EKUZ obowiązuje wyłącznie w wymienionych wcześniej krajach, np. w Egipcie, Stanach Zjednoczonych czy Tunezji jest bezużyteczna,
– dostęp do opieki medycznej tylko w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają zawartą umowę z lokalnym ubezpieczycielem,
– pomoc medyczna w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia – koszt usług „nadprogramowych”, niebędących koniecznością, nie jest refundowany przez NFZ,
– minimalny, jednakowy dla wszystkich zakres ochrony nieobejmujący wielu ryzyk,
– posiadanie ubezpieczenia w NFZ jako warunku uprawniającego do złożenia wniosku.

Warto pamiętać o tym, czego nie obejmuje EKUZ. Z zakresu ochrony wykluczone są m.in.: transport medyczny do Polski, transport zwłok, usługi ratownictwa, planowane zabiegi, a także świadczenia niezwiązane z ochroną zdrowia, np. ubezpieczenie bagażu, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenia kosztów odwołanego lotu lub imprezy turystycznej itp.

W związku z tym warto wykupić przed podróżą ubezpieczenia turystycznego – najprościej znajdziesz je online za pomocą specjalnego kalkulatora, np. tego: https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w połączeniu z wybraną indywidualnie polisą podróżną to sprawdzony i skuteczny sposób na kompleksową ochronę na czas wyjazdu za granicę.

Ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto je mieć?

Na korzyść ubezpieczenia turystycznego przemawia szereg argumentów. Dla towarzystwa ubezpieczeniowego nie ma znaczenia to, czy posiadasz ubezpieczenie w NFZ. Ponadto polisa turystyczna daje znacznie więcej możliwości niż  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ zakres ochrony da się dopasować do konkretnych potrzeb. Najistotniejszą kwestią jest to, że koszty leczenia za granicą w placówkach publicznych i prywatnych (bez względu na miejsce pobytu) można ubezpieczyć na wysokie kwoty – w Europie suma gwarantowana powinna wynosić co najmniej 20 000 euro, a poza Starym Kontynentem – minimum dwa razy tyle.

Wysoka suma gwarantowana kosztów leczenia daje ci pewność, że wydatki na leczenie za granicą zostaną w 100 %. pokryte przez ubezpieczyciela. EKUZ takiej gwarancji nie daje. Zakres ochrony wynikający z polisy turystycznej obejmuje ponadto m.in. ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), OC w życiu prywatnym, akcje ratownicze i transport medyczny do Polski, a także szereg dodatków w postaci np. ubezpieczenia bagażu, sprzętu sportowego, aktywności (sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka), zdarzeń spowodowanych wpływem alkoholu (tzw. klauzula alkoholowa) czy nawet ubezpieczenia mieszkania lub domu na czas wyjazdu. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nakłada na ubezpieczonego sporo limitów, przez co często okazuje się niewystarczająca – więcej na ten temat przeczytasz tu: https://rankomat.pl/turystyka/5-przypadkow-w-ktorych-ekuz-nie-wystarczy-dlaczego-warto-miec-ubezpieczenie-turystyczne.

Dobre ubezpieczenie turystyczne to spokojny urlop

Ubezpieczenie adekwatne do twoich indywidualnych preferencji to najlepsza ochrona na czas zagranicznej podróży. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia dostęp do świadczeń medycznych, lecz w bardzo ograniczonym zakresie. Warto dodać, że zakup ubezpieczenia turystycznego nie jest obciążeniem dla domowego budżetu – stawki za jeden dzień ochrony zaczynają się już od kwoty poniżej 5 zł. To znakomite zabezpieczenie na wypadek niefortunnych zdarzeń, które zwykle oznaczają spore wydatki.

 

Materiał partnera