Nie jest tajemnicą, że smog odpowiada za szereg chorób w tym płuc i serca. Jak wykazali naukowcy z Tajwanu zanieczyszczone powietrze może mieć również wpływ na bolesne miesiączki u kobiet.

Smog a bolesne miesiączki

Lista chorób, za jakie odpowiada smog, jest bardzo długa. Jednak do ciekawych spostrzeżeń doszli naukowcy z China Medical University Hospital – prywatnego uniwersytetu w Taichung na Tajwanie. Ich zdaniem ryzyko bolesnego miesiączkowania wzrasta ponad 33 razy u kobiet, które są narażone na długotrwałe zanieczyszczenie powietrza. W badaniach wykorzystano dane z długiego okresu [od 2000 do 2013 roku]. Wykazano, że u kobiet mieszkających w miastach o kiepskiej jakości powietrza ryzyko bolesnej menstruacji jest zdecydowanie większe niż u tych, gdzie poziom zanieczyszczenia jest niższy.

Bolesne miesiączki to bardzo często występujące zaburzenia ginekologiczne, z którymi zmaga się większość kobiet w wieku rozrodczym. Dokuczliwe skurcze menstruacyjne w przypadku od 2 proc. do 29 proc. badanych są na tyle poważne, że utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Betonoza jest tragiczna w skutkach, o czym przekonało się holenderskie miasto. Zielona inicjatywa ma pomóc wrócić do równowagi

Zanieczyszczone powietrze – smog odbija się na zdrowiu

Naukowcy przebadali 296 078 kobiet [około 1,3 proc. populacji Tajwanu] w wieku od 16 do 55 lat. Pod uwagę brano Tajwanki, które przed 2000 rokiem nie miały żadnych problemów z bolesnym miesiączkowaniem. Na podstawie ich adresów przeanalizowano ryzyko narażenia na powietrze zanieczyszczone takimi składnikami jak: dwutlenek węgla, PM2,5 [aerozole atmosferyczne] czy tlenek azotu NO.

Wnioski były następujące. Kobiety o niskich dochodach i te zamieszkujące na bardziej zurbanizowanych obszarach były zdecydowanie bardziej narażone na bolesne miesiączkowanie. U Tajwanek mieszkających w rejonach o dużym stężeniu smogu i kiepskiej jakości powietrza ryzyko dokuczliwych skurczy jest większe od 16,7 do 33,1 razy.

– Nasze wyniki przedstawiają główny wpływ jakości powietrza na zdrowie człowieka, w tym przypadku na ryzyko bolesnego miesiączkowania u kobiet. Jest to wyraźna ilustracja potrzeby podejmowania działań przez agencje rządowe i obywateli w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a finalnie poprawy zdrowia – podkreślił Prof. Chung Y Hsu, jeden ze współautorów badań.