Mogłoby się wydawać, że w nowoczesnym świecie równość między kobietami a mężczyznami to coś zupełnie oczywistego. Dni, kiedy miejsce kobiety było w domu, a jej jedyne zajęcie stanowiło prowadzenie gospodarstwa rodzinnego, rodzenie i wychowywanie dzieci już dawno przeminęły. Jednak w wielu sferach życia kobiety wciąż nie mogą liczyć na takie same prawa, jakie przysługują mężczyznom. W krajach zachodnich jest to przede wszystkim luka płacowa, czyli sytuacja, gdy kobiety wykonujące taką samą pracę, co mężczyźni, otrzymują mniejsze wynagrodzenie.

Odmowa prawa do aborcji to tortura. Komitet ONZ nie pozostawia na Polsce suchej nitki

Jak donosi forbes.pl jakiś czas temu Bank Światowy opublikował raport na temat dyskryminacji ze względu na płeć zatytułowany “Kobiety, biznes i prawo”. Wynika z niego, że spośród 187 krajów tylko 6 daje równe prawa pracy obu płciom. W trakcie badania eksperci przeanalizowali m.in. prawo w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości. Każdy kraj zbadano pod kątem 8 kategorii:

  • swoboda przemieszczania się
  • podjęcie pracy
  • wynagrodzenie
  • zawieranie małżeństwa
  • posiadanie dzieci
  • zarządzenia majątkiem
  • działalność biznesowa
  • prawo do emerytury

Maksymalnie każde państwo mogło uzyskać 100 punktów, co oznaczało, że jest to kraj, w którym panuje równość między obiema płciami. Z badania przeprowadzonego przez Bank Światowy wynika, że statystycznie najlepiej jest mieszkać i pracować w takich krajach jak Belgia, Dania, Francja, Luksemburg, Szwecja oraz Łotwa. Właśnie te kraje uzyskały 100 punktów w trakcie badania, ale nie oznacza to, że równość między kobietami a mężczyznami także utrzymuje się tam na jednym poziomie. Wynika to przede wszystkim z różnic w wynagrodzeniu na tym samym stanowisku. Przykładowo we Francji luka płacowa wynosi 15 proc., a w Szwecji – ok. 13 proc.

Dysmorfofobia. Lęk przed brzydotą

W Polsce różnice w wynagrodzeniu między mężczyznami a kobietami utrzymują się na poziomie 7,2 proc. (w sektorze publicznym 2,8 proc., ale w sektorze prywatnym 16,1 proc. na niekorzyść kobiet). W badaniu Banku Światowego Polska uzyskała średnią 93,75 pkt. Nasz kraj otrzymał po 100 pkt. w kategoriach: swoboda przemieszczania się, podjęcie pracy, zawieranie małżeństw, posiadanie dzieci, działalność biznesowa i zarządzanie majątkiem. Nieco gorszy wynik (75 pkt.) Polska otrzymała za równość w wynagrodzeniach i świadczeniach emerytalnych.

W Cannes wyproszono kobiety w butach na płaskim obcasie!

Kristalina Georgieva, tymczasowa prezes Banku Światowego skomentowała, że równość płci jest kluczowym elementem wzrostu gospodarczego.

Kobiety stanowią połowę światowej populacji i mamy swoją rolę do odegrania w tworzeniu lepiej prosperującego świata. Jednak nie uda nam się osiągnąć sukcesu w tej grze, jeśli prawo będzie nas hamować

– mówiła Georgieva w raporcie Banku Światowego.