Ogólnopolski Strajk Kobiet poruszył tłumy. Ludzie w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, wyszli na ulicę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego. Protesty ciągle trwają, a lista postulatów robi się coraz dłuższa. Wiele osób sprzeciwia się homofobii, obieraniu prawa do decyzji kobietom. Protesty dotyczą także sytuacji osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny Fabian Puchalski na swoim profilu opublikował przejmujący wpis. Dotyczy Strajku Kobiet

Strajk Kobiet – hasła na transparentach

Wśród osób, które biorą udział w protestach przeważają młodzi ludzie, którzy chcą realnych zmian w kraju. Ich kreatywność w podejściu do tworzenia haseł na transparentach nie zna granic. Pojawia się wiele odniesień do literatury i popkultury. Okraszone ironią i zabawnymi rymowankami z pewnością przejdą do historii. Wśród tych, które zdobyły największą popularność z pewnością można zaliczyć: Sprzątnij kuwetę zostaw kobietę, Dziś Tata pozwolił mi przeklinać, No woman no kraj, Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: „NIE”.

Muzeum Gdańska chce zebrać transparenty od protestujących. Uczest­ni­cy pa­ździer­ni­ko­wych i li­sto­pa­do­wych wy­da­rzeń są pro­sze­ni o zgła­sza­nie się do Muzeum, któ­re zaj­mie się do­ku­men­ta­cją wszyst­kich przedmio­tów oraz na­grań, które ilu­stru­ją pro­te­sty bę­dą­ce wy­ni­kiem wy­ro­ku Try­bu­na­łu. Za 100 lat mo­gą oka­zać się cen­ne. Opo­wie­dzą na­szą hi­sto­rię na­stęp­nym po­ko­le­niom – za­uwa­ża­ją pra­cow­ni­cy Mu­zeum.

Niestety nie wszystkie hasła, które pojawiają się na transparentach są w porządku. Chodzi o te napisy, które nawiązują do homofobii, seksizmu, uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami lub żyjących z chorobą psychiczną. Nie powinny obrażać także osób pracujących seksualnie. Fundusz Feministyczny wystosował prośbę do wszystkich protestujących i jednocześnie opublikował w mediach społecznościowych ulotkę przygotowaną przez  inicjatywę Sambrokato – „Hasła, których nie wspieramy, czyli dlaczego samba nie gra do niektórych haseł”.

123708181_713754945913445_6688383986196296616_o źródło: https://www.facebook.com/funduszfeministyczny
123665437_713754779246795_2967953755617276099_o źródło: https://www.facebook.com/funduszfeministyczny