Mimo że doświadczamy nieustającego postępu praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, niestety pewne rzeczy z jakiegoś powodu wciąż pozostają niezmienne. Mowa m.in. o nierównościach społecznych, których do tej pory nie udało nam się skutecznie wyplenić. Zalicza się do nich także różnica wynagrodzeń ze względu na płeć. Normą jest, że kobiety zajmujące takie same stanowiska jak mężczyźni wciąż zarabiają mniej. 

Najnowszy raport na ten temat nie pozostawia złudzeń, że problem jest globalny, a co gorsza przed nami jeszcze wiele pracy i czasu, aby ostatecznie się z nim rozprawić. Z badania przygotowanego przez specjalistów z World Economic Forum (WEF) wynika, że musi upłynąć jeszcze 257 lat, zanim nierówności płacowe kobiet i mężczyzn wreszcie odejdą do historii. To daje nam rok… 2277.  

Raport zatytułowany “Global Gender Gap Report 2020” został opracowany na podstawie danych zebranych ze 153 krajów. Co ciekawe, tegoroczne sprawozdanie ukazuje regres jeśli chodzi o szacowany czas zrównania płac względem płci. Zeszłoroczny raport przewidywał, że stanie się to za 202 lata. Z badania wynika, że obecnie w żadnym kraju na świecie nie istnieje równość płacowa kobiet i mężczyzn. W kwestii równego wynagrodzenia bez względu na płeć przodują kraje skandynawskie. Pierwsze miejsce zajmuje Islandia, gdzie w 2018 roku przyjęto prawo, zgodnie z którym pracodawca musi płacić kobietom takie samo wynagrodzenie jak mężczyznom – w przeciwnym wypadku zostanie na niego nałożona kara grzywna. To pierwszy kraj na świecie, w którym wprowadzono takie przepisy. Tuż za Islandią uplasowały się Norwegia i Finlandia. Czwarte miejsce przypadło Szwecji. 

Fot. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

W rankingu przygotowanym przez WEF Polska znalazła się na 40. miejscu na 153 krajów. Stawkę zamykają Pakistan, Irak i Jemen, gdzie różnica płacowa między kobietami a mężczyznami jest największa. 

Poza nierównością wynagrodzenia autorzy raportu przyjrzeli się także takim kategoriom jak ekonomia, polityka, edukacja i zdrowie. Podczas gdy nierówności ze względu na płeć jeśli chodzi o edukację i zdrowie w wielu krajach zostały prawie wyeliminowane, kobiety wciąż zmagają się z wieloma przeszkodami w sferze polityki i ekonomii. 

Beata Ddżumaga