Wpływ koronawirusa spowodował zmiany w organizacji działań ludzkich. Zakaz przemieszczania się i organizowania zgromadzeń publicznych pociągnął za sobą szereg zmian. Liczba pojazdów poruszających się po ulicach miast spadła o około 30 %, przeludnione do tej pory plaże znów są miejscem, w którym zwierzęta mogą funkcjonować swobodnie. Mieszkańcy Wenecji publikują zdjęcia zmian, jakie zaszły w zaledwie kilka miesięcy. Na zdjęciach widać przejrzyste kanały i pływające małe ryby.

To niektóre zmiany, które są wynikiem ograniczenia intensywności działań człowieka. Pandemia koronawirusa – jak apelowała niedawno Greta Thunberg nie spowoduje jednak, że problem zmian klimatycznych przestanie istnieć. Mu­si­my zaj­mo­wać się jed­no­cze­śnie ko­ro­na­wi­ru­sem i kry­zy­sem kli­ma­tycz­nym – tłumaczyła szwedzka aktywistka.

Jedną ze zmian, podjętą przez Brytyjski rząd jest wprowadzenie zakazu używania plastikowych słomek, a także mieszadełek oraz patyczków higienicznych. Nowe przepisy miały wejść w życie w kwietniu. Niestety z powodu pandemii koronawirusa, decyzja została odwleczona o kolejne pół roku.

Environment Department odpowiedzialny za wdrożenie w życie decyzji o wycofaniu plastikowych akcesoriów wydał stosowne oświadczenie: W związku z ogromnymi wyzwaniami, które przed przedsiębiorcami postawiała pandemia, podejmujemy decyzję o przesunięciu wprowadzenia zakazu używania plastikowych słomek, mieszadełek czy patyczków do uszu. Wejdzie on w życie w październiku 2020 roku – wyjaśnił rzecznik prasowy departamentu środowiska.

Tak długo rozkładają się produkty kosmetyczne. Te liczby są przerażające

W odpowiedzi na napływające informacje o stanie zanieczyszczeń środowiska rodzi się coraz więcej proekologicznych postaw. W Anglii coraz większa liczba osób popiera działania na rzecz wycofywania jednorazowych produktów. Chociaż plastikowe słomki i patyczki higieniczne to tylko jedna z wielu przyczyn zanieczyszczenia środowiska. To decyzja o ich wycofaniu jest realnym działaniem na rzecz zmniejszenia ilości odpadów, które bardzo często w końcowym etapie trafiają do rzecz i oceanów, zagrażając tym samym funkcjonowaniu i życiu morskich zwierząt.