Miasta rozpoczęły walkę z suszą. Ocieplenie klimatu to realny problem, który prowadzi do wielu konsekwencji. W tym roku odnotowano najcieplejszą zimę od ponad 240 lat, czyli od czasów, kiedy zaczęto tworzyć zapisy pomiarów temperatur. Z danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia ogólnokrajowa temperatura w miesiącach zimowych wynosiła 4 stopnie powyżej wieloletniej normy. To niesie za sobą kolejne zmiany i podwyższone temperatury w miesiącach letnich. Do tego dochodzi również problem braku opadów.

Miasta walczą z suszą

Ze względu na panującą suszę miasta w Polsce podjęły decyzję o zaprzestaniu koszenia trawników. Kraków, Warszawa, Poznań to tylko niektóre z miast, gdzie zostaną wprowadzone zmiany.

Zarząd Zieleni Miejskiej tłumaczy to możliwością poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej. Wysokie trawy mają wpływ na zatrzymanie wilgoci w glebie, poprzez ograniczenie procesu parowania.

Decyzję podjęło już wiele miast w Polsce. Wstrzymanie koszenia traw obowiązuje na terenach, które znajdują się pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej.

Lokalne działania dla przyrody: jedno z Polskich miast daje przykład! Oto jak pomóc najmniejszym zwierzętom przetrwać nadchodzącą suszę

Koszenia terenów zielonych będą mocno ograniczone (maksymalnie 3 razy w roku). W wyjątkowych przypadkach planowane są czynności interwencyjne – jeśli mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę. Świadome zarządzanie zielenią miejską to działania, które mają przyczynić się do zapobiegania erozji gleby. Wysoka trawa pomaga obniżyć temperaturę powietrza i przyczynia się do mniejszego wysuszenia ziemi.