Edynburg wprowadza zmiany w diecie mieszkańców. W szkołach, szpitalach oraz domach opieki dieta mięsna zostanie w pełni wyeliminowana i zastąpiona żywnością roślinną. W ten sposób miasto chce zadbać o dobrostan zwierząt, zmniejszyć ślad węglowy oraz zapewnić społeczeństwu korzyści zdrowotne. Działacze klimatyczni wzywają inne miasta do podążania za przykładem Edynburga i nawołują do przejścia na bardziej zrównoważoną dietę opartą na roślinach.

Dieta roślinna w szkołach i szpitalach: Edynburg zatwierdził Traktat o Roślinach

Edynburg jest pierwszym szkockim miastem oraz pierwszą europejską stolicą, która zatwierdziła Traktat o roślinach – Plant Based Treaty. Jest to odpowiedź na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Traktat zatrzymuje ekspansję rolnictwa zwierzęcego, wspomaga przejście na system żywnościowy oparty na roślinach i przywraca kluczowe ekosystemy. To także sposób na podniesienie społecznej świadomości i zachęcenie do przejścia na zdrową dietę, która chroni planetę, zwierzęta i wpływa na poprawę zdrowia.

Obiad z pupilem na mieście. W Galerii Katowickiej powstała specjalna strefa Dogbar

Traktat o roślinach popiera coraz więcej miast. Jest to związane ze świadomością negatywnych skutków, jakie niesie za sobą żywność odzwierzęca. Mięso i spożycie nabiału musi zostać zmniejszone, aby osiągnąć cele klimatyczne. Na całym świecie traktat zatwierdziło już ponad 20 samorządów miejskich, m.in. Los Angeles oraz Haywards Heath.

Białka pochodzenia roślinnego mają znacznie niższy ślad węglowy niż mięso i nabiał. (…) systemy żywnościowe są głównym czynnikiem napędzającym kryzys klimatyczny, a przejście na dietę opartą na roślinach może w ogromnym stopniu przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – oznajmił radny miasta Steve Burgess.

Promowanie żywności opartej na roślinach w całym Edynburgu ma pomóc mieszkańcom dokonywać świadomych wyborów. Z przygotowanego raportu wynika, że diety o wysokiej zawartości białka roślinnego i niskiej zawartości mięsa i nabiału powodują niższe emisje gazów cieplarnianych. Nie bez znaczenia pozostają dane, które pokazują, ze aż 12% śladu konsumpcyjnego miasta wiąże się z dietą opartą na produktach odzwierzęcych. Dlatego głównym założeniem jest wyeliminowanie posiłków zawierających mięso ze szkół, domów opieki raz szpitali.

Źródło: plantbasedtreaty.org, f5.pl